Individuell utveckling

Ibland kan man behöva föra samtal med någon utomstående för att få rätsida på sina egna funderingar. Det kan handla om mig själv i mitt privata liv, i mina relationer, det kan handla om att hitta mina styrkor och talanger.

Familjerådgivning

I en familj eller i en parrelation där man inte har det bra har man förlorat kontakten med varandra. En inre tystnad uppstår. Upplevelser av tillhörighet och samhörighet ersätts av instängdhet.

Utbildning/Handledning

Utbildningsinsatserna kan designas efter önskemål som rör medarbetares individuella utveckling eller specifika frågor inom ledarskapsutveckling, t ex att utveckla sin förmåga att hantera svåra samtal.