Individuell utveckling

Ibland kan man behöva föra samtal med någon utomstående för att få rätsida på sina egna funderingar. Det kan handla om mig själv i mitt privata liv, i mina relationer, det kan handla om att hitta mina styrkor och talanger, att arbeta med tillkortakommanden som jag helst blundar för eller andra frågor som rör arbetssituationen t ex att hitta balans mellan arbete och fritid.

Samtalen startar alltid med en kartläggning för att klarlägga vilken metod som lämpar sig bäst att arbeta med. Vi kan erbjuda olika metoder som passar den enskildes behov, från fördjupade insatser i utvecklings- och krissituationer till mer coachande insatser för individer, grupper och hela organisationer där fokus ligger på utveckling. Vi skräddarsyr metoden efter den enskildes behov. Alla samtal genomförs av leg psykoterapeut och håller hög kvalitet.

Oavsett vilken metod eller vilket angreppssätt vi arbetar med står alltid dialog och reflektion i fokus.