Familjerådgivning

Besökstider:

- Vardagar 08:30-20:30
- Lördag och akuttider 09:00-16:00
Som boende i Nacka  eller Danderyds kommun eller Lidingö stad kan ni gå på familjerådgivning via kommunens kundval till subventionerad kostnad

När söker man hjälp?

I en familj eller i en parrelation där man inte har det bra har man förlorat kontakten med varandra. En inre tystnad uppstår. Upplevelser av tillhörighet och samhörighet ersätts av instängdhet och känslor av ensamhet . Att arbeta med par och familj handlar därför mycket om att hjälpa till att hitta tillbaka till dialogen dvs att få igång det samtal som en gång var. Man behöver få hjälp att på nytt börja dela sina känslor, tankar och behov med varandra och komma igenom de svårigheter som hindrar det goda samtalet.

Svårigheterna kan handla om:

  1. familjens vardag är ansträngd av bekymmer för barn, ekonomi, arbetslöshet och stress som urholkar familjelivet och tär på relatione
  2. konflikter som inte löses
  3. besvikelser och frustration
  4. känslor av att vara avvisad
  5. brist på intimitet
  6. svartsjuka som tär
  7. otrohet
  8. tankar på separation
  9. beslut om separation men osäkerhet på hur det ska gå till? Hur prata med barnen?

Vad är felet?

Ofta ställs frågan vad är felet? Eller vems är felet i vår relation? Själva frågeställningen leder tyvärr inte framåt utan anklagelser och felsökande skapar ofta en ond cirkel. Samtal för att hitta tillbaka till relationen och reda i det som är "fel" innebär ofta att gå på upptäcksfärd i sig själv och hitta nya sidor hos sig själv och även upptäcka nya sidor hos sin partner. Ibland kan just små förändringar i perspektiv få långtgående förändringar både i tanke, känsla och handling.