Tankemönster

Axiologi är den vetenskap inom filosofin som studerar hur människor tänker. Axiologin hjälper dig att förstå hur du tänker och för dig som är chef - hur du leder. Våra tankemönster kan hjälpa oss, men de kan också hindra oss att komma fram till omdömesgilla och riktiga beslut.

Axiolologer iakttar särskilt hur männsikor i sitt tänkande ger olika saker olika värde, hur vi värderar omvärld, människor och oss själva. Axiologernas studieområde är hur individer jämför saker och ting och hur de värden som uppfattas endera motsvarar eller förvränger verkligheten. 

Att värdera är att prioritera. Det är att välja en sak framför en annan. Det är att tänka på människor och saker i förhållande till varandra och bestämma att en är bättre än en annan. Alla personer ger högre värde till vissa egenskaper och lägre värde till andra. Vi tilldelar det vi ser värden efter ett konsekvent mönster som är unikt för oss. Axiologin ger värden för en matematisk beräkning av sex olika tankecentra.