Utbildning/Handledning

Utbildning

Utbildning och seminarier, individuellt eller i grupp, för medarbetare och personal i ledande ställning. 

  • Utbildning i kris- och konflikthantering
  • Utbildning i stresshantering
  • Utbildning i coaching och feedback

    Utbildningsinsatserna kan designas efter önskemål som rör medarbetares individuella utveckling eller specifika frågor inom ledarskapsutveckling, t ex att utveckla sin förmåga att hantera svåra samtal eller att hantera medarbetare som hamnat i en svår psykologisk situation. 

Handledning

Handledning i form av reflekterande team med utgångspunkt i den psykodynamiska och kognitiva teorin.

  • Handledning till beteendevetare och blivande psykoterapeuter som behöver handledning i specifika behandlingsfrågor.
  • Handledning till team inom såväl offentlig som privat sektor sk. "teamhandledning".
  • Handledning för organisationens ledare eller ledningsgruppsteam, mentorskap.