Bakgrund

Teoretisk utbildning

  • Socionom
  • Gruppterapiutbildning
  • Leg psykoterapeut
  • Psykodynamisk och objektrelationsinriktad
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Handledar- och lärarutbildning
  • Organisationskonsult
  • Karriärcoach
  • Certifierad i Firo-b metod
  • Certifierad Axiopersonolog

Under många år har jag kunnat hjälpa enskilda, familjer, yrkesgrupper och organisationer att komma loss från sina begränsningar. Att skifta från grubbel och problem till optimism, glädje och tro på egna möjligheter. Jag har lång och bred erfarenhet av att möta människor både från den offentliga sektorn (BUP, en specialistmottagning för föräldrar, barn och tonåringar) och privata näringslivet som psykoterapeut, handledare och organisationskonsult.

Jag tror på individens inneboende resurser, och ser vikten av att alltid få igång en dialog. Förutsättningarna för att kunna skapa en dialog med andra är att man kan föra en dialog med sig själv. Kanske fanns det en gång ingen omgivning att föra en dialog med - då är det i den änden arbetet måste starta.

Oavsett om du vill gå i psykoterapi, personlig utveckling, coachande samtal eller ledarskapsutveckling måste det alltid till en dialog för att samtalen skall bli meningsskapande.

Övrigt av intresse

Jag är medlem i sfKBT Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier samt RPC, Riksföreningen PsykoterapiCentrum  för leg psykoterapeuter och handledare.

De metoder jag arbetar efter bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Etiska överväganden sker i enlighet med riktlinjerna för RPC, Riksföreningen Psykoterapicentrum.

Jag följer aktuell forskning och utveckling inom området och deltar i konferenser med internationella, välrenommerade forskare.